Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 578 napja lejárt

Nagykónyi Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykónyi Óvoda és Főzőkonyha
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.06.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7092 Nagykónyi, Nagy utca 95.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok ellátása. A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek óvodai nevelés országos alprogramja és a szakmai programja szerinti nevelés. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy a nevelő és oktató munkája során gondoskodjon a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakozásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és a mindenkori jogszabályoknak megfelelő törvényes működéséért, gazdálkodásáért, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, valamint a fenntartó által előírt szabályzatok, rendeletek, tervek, szakmai programok végrehajtásáért. Az intézményhez főzőkonyha tartozik, feladatai közé tartozik az általános iskolai, az óvodai, a szociális és szünidei étkezés. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, valamint képviseli az intézményt. Feladata az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátásának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus, intézményvezetői szakképzettség,

        Pedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 éves tapasztalat, vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatásvezetői szakvizsga)

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        Intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőra szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt

        szakmai gyakorlatról hiteles igazolás

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pusztai László polgármester nyújt, a 74-576-003 vagy 30-286-0468 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykónyi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7092 Nagykónyi, Nagy utca 108. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 341-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykónyi Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7092 Nagykónyi, Nagy utca 108. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 341-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Pusztai László polgármester, Tolna megye, 7092 Nagykónyi, Nagy utca 108. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben benyújtott pályázatokat Nagykónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. Az elbírálást megelőzően, a tartalmilag és formailag megfelelő pályázatot benyújtók számára személyes meghallgatásra kerülhet sor. A képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sárga Hirdető

        Szuperinfó

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.04.15.
Iratkozzon fel állásértesítőre