Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 541 napja lejárt

Püspökladány Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Püspökladány Város Önkormányzata
--> Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1. napjától 2022. július 31. napjá-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs. u. 8.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltakra. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése; a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás; az óvodáskorú gyermekek óvodai nevelésének megszervezése; az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása; kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

        pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, ill. bevándorolt vagy letelepedett státusz

        a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) b) és c) pontja alapján büntetlen előélet és cselekvőképesség,

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással, egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések,

        végzettséget igazoló okiratok hitelesített másolata,

        az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,

        büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Keserű László jegyző nyújt, a 06/54/517-111 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Püspökladány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1122/2017 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Püspökladány Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1122/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

        Személyesen: Dombi Imréné polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A benyújtott pályázatokról a pályázati határidőt követően a jogszabályokban meghatározottak szerint írásba foglalt vélemények alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben a megadott határidőben megfelelő pályázat nem érkezik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.puspokladany.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.05.17.
Iratkozzon fel állásértesítőre