Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 536 napja lejárt

Nagyszokoly Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagyszokolyi Kismackó Óvoda
-->
óvoda vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2022.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7097 Nagyszokoly, Deák Ferenc utca 277.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok ellátása. A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek óvodai nevelés országos alapprogramja és szakmai programja szerinti nevelés. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy a nevelő és oktató munkája során gondoskodjon a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képzettségeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és a mindenkori jogszabályoknak megfelelő törvényes működéséért, gazdálkodásáért, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, valamint a fenntartó által előírt szabályzatok, rendeletek, tervek, szakmai programok végrehajtásáért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, valamint képviseli az intézményt. Feladata az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátásának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus, intézményvezetői szakképzettség,

        Pedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 éves tapasztalat, vagy heti 10 tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség (közoktatásvezetői szakvizsga)

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

        Intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőra szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásának eltiltás hatálya alatt

        szakmai gyakorlatról hiteles igazolás

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen kéri

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bors Bálint polgármester nyújt, a 74-478-334 70-400-41-07 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyszokoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7097 Nagyszokoly, Petőfi utca 276. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1033/2017 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyszokoly Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7097 Nagyszokoly, Petőfi utca 276. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1033/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Bors Bálint polgármester, Tolna megye, 7097 Nagyszokoly, Petőfi utca 276. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőben benyújtott pályázatokat Nagyszokoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. Az elbírálást megelőzően, a tartalmilag és formailag megfelelő pályázatot benyújtók számára személyes meghallgatásra kerülhet sor. A képviselő-testület fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.05.23.
Iratkozzon fel állásértesítőre