Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 149 napja lejárt

Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása
-->
Vasszécsenyi Tündérország Óvoda és Körzeti Bölcsőde óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9763 Vasszécseny, Arany János utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közös igazgatású köznevelési intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata a többcélú intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, illetve nevelése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Vasszécsenyi Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        jogszabályban meghatározott - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. melléklete szerint

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata

        nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a jogszabályokban meghatározott véleményezők részére pályázata tartalmának megismeréséhez

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigénylését igazoló dokumentum

        szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok

        szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsolnai Zoltán társulási tanács elnöke nyújt, a 0630/9377333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása címére történő megküldésével (9763 Vasszécseny, Petőfi Sándor utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető .         Postai úton, a pályázatnak a Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulása címére történő megküldésével (9763 Vasszécsény, Petőfi utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető .

        Személyesen: Zsolnai Zoltán társulási tanács elnöke, Vas megye, 9763 Vasszécseny, Petőfi utca 11. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Vasszécseny Község Önkormányzata hirdetőtábláján és honlapján - 2017. július 14.

        Tanakajd Község Önkormányzata hirdetőtábláján és honlapján - 2017. július 14.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat elbírálására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-ban, valamint a 326/2013.(VII.30.) Korm. rendeletben meghatározott határidők figyelembe vételével kerül sor. A vezetői megbízásról Vasszécseny és Tanakajd Községek Képviselő-testületeinek véleményének kikérését követően Vasszécseny és Tanakajd Községek Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt, aki a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vasszecseny.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.17.
Iratkozzon fel állásértesítőre