www.topjob.hu

óvodavezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 327 napja lett aktiválva

Hidvégardó Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hidvégardói Napközi Otthonos Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3768 Hidvégardó, Tornai út 104.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Önkormányzati társulás keretében fenntartott , önállóan működő oktatási intézmény, Hidvégardói Napközi Otthonos Óvoda vezetése,munkáltatói jog gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvónő,

        képesítést igazoló okirat másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvoda pedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        ECDL

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        intézmény vezetésére vonatkozó program

        részletes szakmai önéletrajz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vécsei Vilmos nyújt, a 48/462-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hidvégardó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3768 Hidvégardó, Tornai út 106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 807/2017 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Hidvégardó Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3768 Hidvégardó, Tornai út 106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 807/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

        Elektronikus úton Vécsei Vilmos részére a korjegyzoseg@perkupa.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Kalász Róbert, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3768 Hidvégardó, Tornai út 106. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Társulási tanács döntése határozattal.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.02.