Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 184 napja lejárt

Községi Önkormányzat - Dudar

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kiskópé Óvoda Dudar
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. szeptember 1-től - 2022. augusztus 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8416 Dudar, Kossuth Lajos utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodavezető feladata a Kiskópé Óvoda Dudar (a továbbiakban: intézmény) tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata továbbá az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű, takarékos gazdálkodás, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, illetve nevelése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Dudari Közös Önkormányzati Hivatallal való folyamatos együttműködés. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság,

        Büntetlen előélet,

        Egészségügyi alkalmasság.

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        Óvodapedagógus munkakörban legalább 5 év szakmai tapasztalat,

        Cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vezetői tapasztalat,

        Helyismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz,

        ­nyilatkozat arról, hogy nyilvános, vagy zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázat elbírálását,

        végzettséget, képzettséget igazoló okirat másolata,

        ­nyilatkozat, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        ­nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Edina Kitti polgármester nyújt, a 0688/487-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Dudar címére történő megküldésével (8416 Dudar, Rákóczi Ferenc utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D/1129-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető .         Postai úton, a pályázatnak a Községi Önkormányzat - Dudar címére történő megküldésével (8416 Dudar, Rákóczi Ferenc utca 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D/1129-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma, valamint - szükség esetén - személyes meghallgatás alapján Dudar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Dudar Község Önkormányzata honlapján (www.dudar.hu) - 2017. július 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.08.06.
Iratkozzon fel állásértesítőre