www.topjob.hu

óvodavezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 149 napja lett aktiválva

Acsád Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Acsádi Mézeskalács Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.08.16.-2023.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9746 Acsád, Béke utca 58.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint az intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Főiskola, óvodapedagógus végzettség

        pedagógus szakvizsga

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        a végzettséget igazoló oklevelek (bizonyítványok) másolata

        erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az elbírálásban részt vevők teljes körűen megismerhetik, és a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul

        Az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kranczné dr. Kovács Bernadett nyújt, a 0630/4746276 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Acsád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9746 Acsád, Béke utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ACS/38-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Acsád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9746 Acsád, Béke utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ACS/38-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

        Személyesen: Kranczné dr. Kovács Bernadett, Vas megye, 9746 Acsád, Béke utca 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre