Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 177 napja lejárt

Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Intézményfenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. 09. 01 - 2023. 08. 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8314 Vonyarcvashegy, Virág Benedek utca 2. (székh. óvoda)

Zala megye, 8313 Balatongyörök, Kossuth Lajos utca 16. (tagóvoda)

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, jogszabály alapján előírt vezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógusi végzettség,

        Legalább 5 év pedagógus munkakörben, vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        Magyar állampolgárság

        Büntetlen előélet

        Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program

        Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata

        Szakmai gyakorlat igazolása

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mellyel a pályázó igazolja büntetlen előéletét, és hogy nem áll oktatási/nevelési foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Pályázó nyilatkozata, hogy pályázatát a Társulási Tanács nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

        Pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertalanné dr. Gallé Vera, jegyző nyújt, a 06-83-348-033-23 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/1310/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Vonyarcvashegyi Nyitnikék Óvoda Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/1310/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Bertalanné dr. Gallé Vera, Zala megye, 8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos utca 42. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet alapján történik a pályázatok elbírálása. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Oktatási és Kulturális Közlöny

        www.vonyarcvashegy.hu és www.balatongyorok.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre