www.topjob.hu

óvodavezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Győr-Moson-Sopron
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 183 napja lett aktiválva

Bősárkány Térségi Óvodai Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9167 Bősárkány, Kossuth utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§. (1) - (3) bekezdéseiben meghatározott feladatkör, az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése. Az Óvoda irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatinak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti tevékenységek ellátásának biztosítása. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, gazdálkodási rendjének betartása. Kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        Óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        óvodavezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szalay Imre nyújt, a 96/271-217 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bősárkány Térségi Óvodai Társulás címére történő megküldésével (9167 Bősárkány, Kossuth utca0 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/1199/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Bősárkány Térségi Óvodai Társulás címére történő megküldésével (9167 Bősárkány, Kossuth utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/1199/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

        Elektronikus úton Szalay Imre részére a polgarmester@bosarkany.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Bősárkány Térségi Óvodai Társulás társulási tanácsának ülésén történik

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre