www.topjob.hu

óvodavezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Somogy
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 143 napja lett aktiválva

Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Niklai Mézengúz Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. szeptember 01-től 2023. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8706 Nikla, Berzsenyi D. utca 46.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény , nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        legalább 5 év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésér vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program (vezetési program),

        iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező testület a személyét érintő ügy tárgyaláskor nyilvános ülést tartson,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Fülöpné Kesztyüs Ágota polgármester nyújt, a 85/536-015 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8706 Nikla, Berzsenyi D. utca 51. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nik/162/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nikla Községi Önkormányzat Képviselőtestülete címére történő megküldésével (8706 Nikla, Berzsenyi Dániel utca Béke u. 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Nik/162/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a Kjt. és a Kormányrendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A pályáztató minősíti a pályázó szakmai koncepcióját, vezetői képességeit, rátermettségét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Somogy
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre