www.topjob.hu

óvodavezető


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 185 napja lett aktiválva

Tormás Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tormási Óvoda és Konyha
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7383 Tormás, Béke utca 73.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alapító okiratban foglalt tevékenység ellátása, az intézmény vezetői szintű irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        intézményvezetői szakképzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítváány, részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek, nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Váradi Jánosné nyújt, a 20/319-8012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tormás Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (7383 Tormás, Ács József utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOR/67-3/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tormás Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (7383 Tormás, Ács József utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TOR/67-3/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton Váradi Jánosné részére a tormask@tolna.net E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre