www.topjob.hu

óvodavezető


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 185 napja lett aktiválva

Szavai Körzeti Óvodai Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szavai Óvoda
-->
vezetői megbízás (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7813 Szava, Kossuth Lajos utca 41.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az óvoda irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval és a különböző szakmai szervezetekkel. A költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, intézményvezetői szakképzettség,

        vezetői tapasztalat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettséget igazoló oklevelek másolata, szakmai önéletrajz, Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program), • Nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatának a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, • Nyilatkozatát arról, hogy kéri-e zárt ülés tartását, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Haszillóné Lovas Beatrix nyújt, a 06703287174 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szavai Körzeti Óvodai Társulás címére történő megküldésével (7813 Szava, Kossuth Lajos utca 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/288/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Szavai Körzeti Óvodai Társulás címére történő megküldésével (7813 Szava, Kossuth Lajos utca 41. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/288/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szava község honlapján - 2018. július 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szava.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre