www.topjob.hu

óvodavezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Intézményfenntartó Társulás Csesztreg

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Csesztregi Tündérkert Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 26-tól 2023. július 31. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8973 Csesztreg, Dózsa út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvoda irányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, az intézmény alapító okirata szerinti alap- és kiegészítő tevékenységek ellátásának biztosítása, kapcsolattartás a fenntartóval.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata

        szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

        nyilatkozat arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Intézményfenntartó Társulás Csesztreg címére történő megküldésével (8973 Csesztreg, Dózsa út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSE/1998/2018. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Intézményfenntartó Társulás Csesztreg címére történő megküldésével (8973 Csesztreg, Dózsa György út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: CSE/1998/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Czupi Magdolna, Zala megye, 8973 Csesztreg, Dózsa út 2. . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Intézményfenntartó Társulás Csesztreg Társulási Tanácsa bírálja el. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Csesztreg község honlapja (www.csesztreg.hu) - 2018. június 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre