www.topjob.hu

óvodavezető


  • GovHU
  • Tolna, Tolna
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 188 napja lett aktiválva

Tevel Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Teveli Szivárvány Óvodák és Bölcsőde, Konyha
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7181 Tevel, Petőfi utca 135-136.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2010. évi CXC. törvény 69. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések, az intézmény alapító okirata és működési dokumentumai szerint, munkáltatói jog- és feladatkör ellátása az intézmény alkalmazottai tekintetében. meghatározott feladatok magas színvonalon történő ellátásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, intézményvezetői szakképzettség,

        legalább öt év pedagógus munkakörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        német nezteiségi óvodapedagógus végzettség - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza, végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Héri Lászlóné nyújt, a +3674524010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tevel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7181 Tevel, Fő utca 288. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/834-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tevel Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7181 Tevel, Fő utca 288. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: T/834-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

        Elektronikus úton Kajtárné Fenyő Tímea részére a tevel@t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat 2018. június 29. 13 óráig fogadjuk

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tevel.hu - 2018. június 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre