www.topjob.hu

óvodavezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Heves, Heves
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Nagyfüged Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagyfügedi Csicsergők Óvoda
--> óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3282 Nagyfüged, Szabadság út 5.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján. A magasabb vezetői: óvodavezetői megbízással kapcsolatos feladatok ellátása. Az intézmény vezetése és képviselete, az intézmény alaptevékenységébe tartozó feladatok ellátása, a szakmai munka irányítása. Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a nevelési célkitűzések megvalósítása. Az intézményi szabályzatok elkészítése és aktualizálása. A gazdálkodási szabályzatok betartása,A pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet

        pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, vagy ezirányú megkezdett tanulmányok

        legalább 5 év pedagógus munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, pedagógiai szakvizsga,

        intézményvezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2d) és (2e) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelést is

        szakmai életrajz

        az intézmény vezetésére vonatkozó program

        a végzettséget és szakképzettséget, pedagógus szakvizsga meglétét, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

        a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és személyes adatainak a pályázat elbírálásában részt vevők általi megismeréséhez hozzájárul

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását

        motivációs levél

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Juhász Jánosné nyújt, a 06-37-325-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyfüged Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/777/2018. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyfüged Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/777/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Személyesen: Juhász Jánosné, Heves megye, 3282 Nagyfüged, Kossuth Lajos út 15. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nagyfuged.hu - 2018. május 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyfuged.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. május 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Heves
Heves
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre