www.topjob.hu

óvodavezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Vas
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 147 napja lett aktiválva

Vönöck Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Vönöcki Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018.09.01.napjától 2023.augusztus 15.napjá-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9516 Vönöck, Dózsa utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vönöck Község önkormányzata által fenntartott és működtetett Vönöcki Óvoda vezetése és az ehhez kapcsolódó feladatok: pedagógiai feladatok, szakmai tevékenység szervezése, tervezése, pályázatok készítése, személyzeti-és gazdasági feladatok ellátása, munkáltatói feladatok ellátása.Az alapító okiratában szereplő feladatok ellátásának irányítása, a működés személyi és tárgyi feltételeinek folyamatos biztosítása, igény szerint beszámolás az intézmény munkájáról. A szakmai és gazdálkodási jogszabályokban meghatározott óvodavezetői feladatok ellátása, az óvoda szakszerű és törvényes működésének biztosítása, a hatékony és takarékos gazdálkodás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

        közoktatásvezetői szakvizsga

        Óvodapedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló okiratok másolatai

        az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program fejlesztési elképzelésekkel

        adatvédelmi nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul-e pályázatának nyilvános ülésen való tárgyalásához, továbbá arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

        Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palotai László nyújt, a 95485001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Vönöck Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9516 Vönöck, Szili Pál utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Vö/331/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Vönöck Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9516 Vönöck, Szili Pál utca Béke u. 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Vö/331/2018., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és erről indoklás nélkül értesítse a pályázót.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.22.
Iratkozzon fel állásértesítőre