Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 1265 napja lejárt

Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csepregi Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9735 Csepreg, Nádasdy utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek óvodai nevelés országos alprogramja és a bölcsőde szakmai programja szerinti nevelés. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy a nevelő és oktató munkája során gondoskodjon a gyermek személyiségének fejlődéséről, tehetségének kibontakozásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tőle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni képességeit, adottságait, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét. A köznevelési intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és a mindenkori jogszabályoknak megfelelő törvényes működéséért, gazdálkodásáért, a fenntartó által rendelkezésre bocsájtott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért, valamint a fenntartó által előírt szabályzatok, rendeletek, tervek, szakmai programok végrehajtásáért. Az intézményhez 300 adagos konyha tartozik, feladatai közé tartozik az általános iskolai, óvodai és bölcsődei étkezés. Gyakorolja a munkáltatói jogokat, valamint képviseli az intézményt. Feladata az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátásának biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus -munkakör betöltéséhez szükséges- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 3. mellékletében felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, - pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, -nevelési -oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.,

§         óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         óvodában végzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a képesítést igazoló okiratok másolata, valamint a szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Nyilatkozatok: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, ahhoz, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék, a pályázat nyilt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vlasich Krisztián nyújt, a 06 94 565030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2941-10/14. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás címére történő megküldésével (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2941-10/14., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

§         Személyesen: Vlasich Krisztián Csepreg Város Polgármestere, Vas megye, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési eljárást követően a Közép-Répcementi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa a soron következő ülésén dönt. A pályázat kiírója érvényes pályázatok esetén is fenntartja a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kultúrális Közlöny

§         társult önkormányzatok székhelye

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csepreg.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. december 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2014.12.02.