Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 1196 napja lejárt

Tiszasas Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszasasi Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.14-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5474 Tiszasas, Rákóczi út 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodavezető feladata az intézmény vezetése, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodás korú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus,

§         Pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

§         Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

§         Büntetlen előélet

§         Magyar állampolgárság

§         Cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai gyakorlatot igazoló dokumentum másolata

§         Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatat

§         Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési ill. szakmai program

§         Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettséget igazoló okirat másolata.

§         A pályázó írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul

§         A pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázata nyílt vagy zárt ülésen tárgyalható

§         A pályázó írásbeli hozzájárulása ahhoz, hogy a jogszabályban meghatározott vélerményezők a pályázat tartalmát megismerhessék.

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

§         Részletes szakmai önéletrajz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gyói Gábor - polgármester nyújt, a 56/326-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszasas Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5474 Tiszasas, Rákóczi út 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 128/2015. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Tiszasas Község Önkormányzata címére történő megküldésével (5474 Tiszasas, Rákóczi Ferenc utca 32. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 128/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott szervezetek véleményezik. A Képviselő-testület a kiírásnak megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg, melyet követően a pályázatokról a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2015. február 23.

§         Tiszasas Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2015. január 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.24.