Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 1116 napja lejárt

Kemenesmihályfa Község Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mesevár Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9511 Kemenesmihályfa, Bercsényi utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Nkt. 3. melléklete szerinti, intézményvezetői szakképzettség,

§         Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság

§         Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         óvodavezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - végzettséget igazoló oklevelek másolata - igazolás eddigi munkaviszonyokról - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul - a pályázó nyilatkozata, melyben hozzájárul, hogy az érintettek a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti véleményük kialakításához a pályázat tartalmát megismerjék

§         nyilatkozat, hogy pályázatának tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri

§         szakmai önéletrajz

§         Az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Takács Balázs polgármester nyújt, a 06-95/434-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kemenesmihályfa Község Önkormányzat címére történő megküldésével (9511 Kemenesmihályfa, Bercsényi utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 228/2014. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Kemenesmihályfa Község Önkormányzat címére történő megküldésével (9511 Kemenesmihályfa, Bercséni M. utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 228/2014., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

§         Személyesen: Takács Balázs polgármester, Vas megye, Kemenesmihályfa 9511, Bercsényi utca 8. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti eljárás lefolytatását követően az óvodavezető személyéről Kemenesmihályfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Hirdetőtábla Kemenesmihályfa

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.01.31.