Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 1160 napja lejárt

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai Sárberki Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 1. - 2020. július 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Sárberki lakótelep 502.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény szerint köznevelési feladat, óvodai nevelés. Integrált óvodai nevelés keretében az intézmény ellátja a sajátos nevelési igényű gyermekeket, a mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek. Valamint az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő halmozottan fogyatékos gyermekek ellátása. A köznevelési intézmény vezetője felel a köznevelési intézmény szakszerű és törvényes működéséért. A székhelyen 8, a telephelyen 8 csoporttal működő óvoda vezetői feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         óvodapedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         gyógypedagógusi végzettség, SNI-s gyermekek ellátásában szerzett intézményvezetői gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket

§         szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik

§         a besorolás megállapításához szükséges, foglalkoztatási jogviszonyokat igazoló hivatalos igazolások

§         pályázó nyilatkozata a pályázat nyilvánossá tételével kapcsolatban

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fenyvesi Veronika nyújt, a 06-34/515-700/356 mell. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6-32/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6-32/2015, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Tatabánya Megyei Jogú Város honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.22.