Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 1082 napja lejárt

Vértestolna Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Vértestolnai Katicabogár Német Nemzetiségi Óvoda
-->
Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 1- től 2020. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2833 Vértestolna, Petőfi Sándor utca 60.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezése szerinti munkaköre mellett vezeti az intézményt, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és végrehajtásáról szóló 386/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra, biztosítja annak működését, költségvetésének betartását..

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, az Nkt. 67. § (1) bek. a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség (óvodapedagógus),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         - magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy

§         - legalább öt év óvodapedagógusi munkakörben szerzett szakmai gyakorlat

§         - pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

§         - felsőfokú képesítés, német nemzetiségi óvodapedagógusi oklevél

§         - Az Nkt. 66. § (1) bekezdés b) pontja szerinti büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         - részletes szakmai önéletrajz

§         - az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket tartalmazó program

§         - végzettséget és szakképzettséget, képesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata,

§         - érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         - a pályázó nyilatkozata arról, hozzájárul-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson,

§         - a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul

§         - szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,

§         - nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Vértestolna Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2833 Vértestolna, Petőfi Sándor utca 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 87/2015. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Vértestolna Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2833 Vértestolna, Petőfi Sándor utca 67. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 87/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

§         Személyesen: Szinger Antalné Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal Vértestolnai Kirendeltsége, Komárom-Esztergom megye, 2833 Vértestolna, Petőfi Sándor utca 67. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálása az 1992. évi XXXIII. törvény, valamint 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendeletnek megfelelő eljárási rend szerint történik. A pályázat eredményéről a résztvevők írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.08.