Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 1151 napja lejárt

Dág Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dági Egységes Óvoda-Bölcsőde
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év. 2015. júlis 2. napjától 2020. július 1. napj-ig szól.

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2522 Dág, Ady Endre utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése, munkáltatói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus felsőfokú képesítés és pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés,

§         óvodapedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság, büntetlen előélet és cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Főiskola, német nemzetiségi óvodapedagógus,

§         óvodavezető - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program

§         szakmai gyakorlat igazolása

§         három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának elbírálását nyílt vagy zárt ülésen kéri

§         a pályázó nyilatkozata vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dág Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2522 Dág, Deák Ferenc utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 316/2015. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Dág Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2522 Dág, Deák Ferenc út 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 316/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

vagy

§         Személyesen: Steiner Tamás, Komárom-Esztergom megye, 2522 Dág, Deák Ferenc utca 28. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. március 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.03.18.