Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 1116 napja lejárt

Balogunyom Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Balogunyomi Rozmaring Óvoda
-->
vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt évre, 2015.08.15-től 2020.08.14-ig -ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9771 Balogunyom, Rákóczi F. utca 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti intézmény irányítása, ellenőrzése, munkáltatói feladatok ellátása. Az intézmény hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus végzettség, ,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,

§         Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         Legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

§         Magyar állampolgárság

§         Büntetlen előélet

§         Cselekvőképesség

Előnyt jelentő kompetenciák:

§         Kiváló szintű elhivatottság, határozottság, magabiztosság, kapcsolatteremtő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         1.A 2011. évi CXC. törvény 67.§ (1) bek-ben írt intézményvezetői megbízás feltételeit igazoló dokumentumok másolatban.2.Szakmai önéletrajz.3.Szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, fejlesztési elképzelésekkel.4.90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány(teljes körű).5.Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.6.Nyilatkozat, a pályázó zárt vagy nyílt ülésen kéri a pályázat tárgyalását,illetve vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márfi Ernőné Kiss Anita polgármester nyújt, a 0694556040 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Balogunyom Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (9771 Balogunyom, Rákóczi F. utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/463/2015. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Balogunyom Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (9771 Balogunyom, Rákóczi Ferenc utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: B/463/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot A/4-es méretű összefűzött gépelt oldalak formátumban, 2 példányban, zárt borítékban kell benyújtani. A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Balogunyom község honlapja - www.balogunyom.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.07.