Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 1079 napja lejárt

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Táncsics Mihály Utcai Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2015. augusztus 1-től 2020. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Táncsics Mihály utca 7-15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. torvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Nkt., valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései irányadóak. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Az Nkt. 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,

§         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörbe történő határozatlan időre teljes munkaidőre közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

§         Az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai életrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő, fejlesztési elképzeléseket is részletező program (vezetési program), iskolai végzettséget és szakképzettséget, amennyiben van: tudományos fokozatot, állami nyelvvizsgát igazoló okiratok másolatai, három hónapnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

§         Nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson, nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

§         A pályázatot 3 példányban kell benyújtani (1 példány valamennyi tartalmi elemet, 2 példány - amelyek közül 1 példány elektronikusan a human.fo@ph.debrecen.hu e-mail címre küldendő be word, vagy pdf. dokumentum formájában - csak a szakmai önéletrajzot és a vezetési programot tartalmazza).

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztálya nyújt, a (52) 5017 - 608 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése címére történő megküldésével (4026 Debrecen, Kálvin tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OKT-73006/2015. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OKT-73006/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

és

§         Elektronikus úton DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztálya részére a human.fo@ph.debrecen.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

és

§         Személyesen: DMJV Polgármesteri Hivatala Humán Főosztálya, Hajdú-Bihar megye, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. I. emelet 107. iroda.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Kjt. és a Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A pályáztató minősíti a pályázó szakmai koncepcióját, vezetési képességeit, rátermettségét.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.debrecen.hu - 2015. április 7.

§         DMJV Polgármesteri Hivatal (Új Városháza) hirdetőtáblája - 2015. április 7.

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2015. április 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.debrecen.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.08.