Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 1179 napja lejárt

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő -testület

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csicsergő Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű Szendreiné Kürti Judit óvodavezető távollétének id –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, Szendreiné Kürti Judit óvodavezető távollétének id-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5309 Berekfürdő, Fürdő utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kinevezése szerinti munkaköre mellett vezeti az intézményt, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben (továbbiakban:Nkt), valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvényben és a végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31.) korm. rendeletben foglaltakra biztosítja annak működését, költségvetésének betartását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus,

§         óvodapedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz, vezetői program, végzettséget, képzettséget igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul, a pályázó nyilatkozata arról, hozzájárul-e, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló testületek a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartsanak, szakmai vezetői gyakorlat meglétét tanúsító munkál

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Potornainé Szűcs Katalin aljegyző nyújt, a 0659519-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő -testület címére történő megküldésével (5309 Berekfürdő, Berek tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 760/2015 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő -testület címére történő megküldésével (5309 Berekfürdő, Berek tér 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 760/2015, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

§         Személyesen: , Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő ülésén bírálja el a pályázatokat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Berekfürdő község honlapja - 2015. április 10.

§         Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán - 2015. április 30.

§         Oktatási és kulturális közlöny - 2015. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.berekfurdo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Jász-Nagykun-Szolnok
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.25.
Iratkozzon fel állásértesítőre