Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 1011 napja lejárt

Csökmő Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csökmői Játéksziget Napköziotthonos Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015. augusztus 01-2018. július 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 01-2018. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4145 Csökmő, Kossuth u. 83.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti intézményirányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus ,

§         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

§         óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése területén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz

§         motivációs levél

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

§         iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló okiratok, bizonyítványok másolata

§         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylését igazoló csekkszelvény másolata

§         a pályázó nyilatkozata, amelyben hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

§         a pályázó nyilatkozata, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Tibor polgármester nyújt, a 06-54-443-601 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Csökmő Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4145 Csökmő, Kossuth u. 109. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 838-2/2015. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Csökmő Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (4145 Csökmő, Kossuth utca 109. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 838-2/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.csokmo.hu - 2015. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szolgálati lakást nem tud biztosítani az Önkormányzat. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.10.