Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 1102 napja lejárt

Szentpéterfa Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentpéterfai Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 15 - 2020. augusztus 14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9799 Szentpéterfa, Alkotmány utca 88.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évei XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, horvát nemzetiségi óvodapedagógusi felsőfokú végzettség,

§         horvát nemzetiségi óvodapedagógusi munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         bűntetlen előélet

§         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

§         nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         nemzetiségi óvodában szerzett vezetői gyakorlat

§         horvát nemzetiséghez tartozás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         szakmai önéletrajz

§         vezetési program: az intézmény vezetésére épülő fejlesztési elképzeléssel

§         nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         nyilatkozat, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

§         sikeres pályázat esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalását

§         előírt képesítést és gyakorlatot igazoló okiratok,igazolások hiteles másolatait

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Skrapitsné Jurasits Ágnes nyújt, a 06307269891 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szentpéterfa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9799 Szentpéterfa, Alkotmány utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/131-2/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szentpéterfa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9799 Szentpéterfa, Alkotmány utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZ/131-2/2015, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 189-191 §-aiban,a 326/2013 (VIII.30.) Kormányrendelet 23. §-ában meghatározott szervezetek véleményezik, azt követően a pályázatokról a képviselő-testület a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével dönt. A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szentpéterfa Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2015. május 4.

§         www.szentpeterfa.hu - 2015. május 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.14.