Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 1023 napja lejárt

Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Okány Község Önkormányzata Óvoda Intézménye
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5534 Okány, Kossuth utca 19.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 1.) EMMI rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak szerint az önállóan működő intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, Főiskola, óvodapedagógus végzettség, Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat, Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A pályázó szakmai önéletrajza, az intézmény vezetésére irányuló program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, igazolás az eddigi munkaviszonyokról, valamint a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozatát arról, hogy a pályázatának tárgyalását nyílt, vagy zárt ülésen

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szívós László nyújt, a 66-488-100 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5534 Okány, Kossuth utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 943/2015. , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Okány Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5534 Okány, Kossuth utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 943/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, 2015. augusztusi ülésén. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítása iránt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Okány Község honlapja - 2015. május 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.okany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.28.