Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 981 napja lejárt

Kokad Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kokad Napközi Otthonos Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.01-2020.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4284 Kokad, Petőfi S. utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012. (VII.1.) EMMI rendeletben és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv-ben foglaltakra

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus,

§         Pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség

§         közoktatás vezetői vagy óvodapedagógus szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata

§         vezetői program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

§         nyilatkozat, arról, hogy a véleményezésben és az elbírásában résztvevők a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat megismerhetik

§         nyilatkozat, arról, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülés tartását kéri

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bertóthyné Csige Tünde nyújt, a 06 (52) 376-345 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kokad Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4284 Kokad, Kossuth utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81-6/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Kokad Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4284 Kokad, Kossuth Lajos utca 60. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 81-6/2015, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Véleményezési határidő leteltét követően a következő testületi ülés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Kokad Község Önkormányzat hirdetőtáblája - 2015. június 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Borítékon feltüntetni: " óvodavezetői pályázat" megjelölést.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.04.