Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 1053 napja lejárt

Szentpéterfa Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szentpéterfai Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. október 1. - 2020. augusztus 14.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9799 Szentpéterfa, Alkotmány utca 88.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben, a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, horvát nemzetiségi óvodapedagógusi felsőfokú végzettség,

§         pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

§         nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás

§         büntetlen előélet

§         legalább 5 év horvát nemzetiségi óvodapedagógus munkakörben szerzett gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         nemzetiségi óvodában szerzett vezetői gyakorlat

§         horvát nemzetiséghez tartozás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         szakmai önéletrajz

§         vezetési program: az intézmény vezetésére épülő fejlesztési elképzeléssel

§         nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

§         nyilatkozat, hogy a pályázó nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását

§         sikeres pályázat esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalását

§         előírt képesítést és gyakorlatot igazoló okiratok, igazolások hiteles másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Skrapitsné Jurasits Ágnes nyújt, a 06-30-726-9997 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Szentpéterfa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9799 Szentpéterfa, Alkotmány utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/131-3/2015. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Szentpéterfa Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (9799 Szentpéterfa, Alkotmány utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz/131-3/2015., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 189-191.§-ban, a 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 23.§-ban meghatározott szervezetek véleményezik, ezt követően a pályázatokról a képviselő-testület a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat egyetértésével dönt. A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Szentpéterfa Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2015. június 18.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szentpeterfa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.27.