Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 1050 napja lejárt

Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mesesziget Óvoda Alsószölnök
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9983 Alsószölnök, Fő út 31.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézmény irányítása, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, az alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus végzettség,

§         Óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

§         Vagyonnyilatkozat-tétel

§         Magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

§         Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Német vagy szlovén nemzetiségi óvodapedagógus végzettség,

§         Óvodapedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

§         ECDL

§         B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz

§         Iskolai végzettséget és szakképzettséget, szakvizsgát igazoló dokumentumok hitelesített másolata

§         Intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel

§         Szakmai gyakorlatokat igazoló dokumentumok

§         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul

§         Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának, valamint az abban szereplő személyes adatainak harmadik személy által történő megismeréséhez

§         Nyilatkozat arról, hogy a döntéshozók a pályázatot nyílt vagy zárt ülésen tárgyalják-e

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Monek Zsolt nyújt, a 06-30-973-1208 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (9983 Alsószölnök, Fő út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1303/2015 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Alsószölnök-Szakonyfalu Köznevelési Intézményfenntartó Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (9983 Alsószölnök, Fő út 19. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1303/2015, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

§         Személyesen: Szukicsné Skaper Mónika jegyző, Vas megye, 9983 Alsószölnök, Fő út 19. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         Nemzeti Közigazgatási Intézet hirdetési portálja, www.kozigallas.hu

§         Alsószölnök, Szakonyfalu községi önkormányzatok honlapja

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Vas
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.07.05.