Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezető


  • A hirdetés 748 napja lejárt

Tiszadada Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszadadai Nyitnikék Óvoda
-->
óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.03.01. - 2021. 07. 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4455 Tiszadada, Hősök tere 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI jrendeletben foglaltakra.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai tapasztalat, büntetlen előélet, ill. annak igazolása, hogy a pályázó nem áll fogalalkozástól eltiltás hatálya alatt, magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával történő rendelkezés, ill. bevándorolt vagy letelepedett státusz, cselekvőképességcselekvőképesség, a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okiratok másolata, fényképs szakmai önéletrajz, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagbam foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A pályázatokat egy példányban kell benyújani, mely tartalmazza a pályázató szakmai önéletrajzát, a vezetői programot és a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mizser Zsolt nyújt, a 06-42/240-537 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tiszadada Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4455 Tiszadada, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 720-4/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Tiszadada Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4455 Tiszadada, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 720-4/2015, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

§         Személyesen: Mizser Zsolt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4455 Tiszadada, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és közalkalmazotti törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti véleményezést és a pályázók személyes meghallgatását követően a képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Oktatási és Kulturális Közlöny - 2015. október 1.

§         Tiszadada Község honlapja - 2015. október 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Tiszadada Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszadada.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. szeptember 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.