Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

óvodavezetői


  • A hirdetés 932 napja lejárt

Tetétlen Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zichy Géza Óvoda
-->
óvodavezetői (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. december 1.-től 2020. július 31.-ig -ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4184 Tetétlen, Rákóczi utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és a munkaköri leírás alapján. Különösen: az intézményben a pedagógiai-szakmai munka irányítása, tervezése, szervezése, ellenőrzése. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézményben foglalkoztatottak felett; A Pedagógia Program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása. Az Alapító Okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

§         Óvodapedagógus munkakörben - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

§         Az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idejű, teljes munkaidős alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás,

§         Büntetlen előélet,

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz,

§         iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

§         szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok,

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amellyel a pályázó igazolja a büntetlen előéletét, és azt, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

§         az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

§         a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek,

§         a pályázó nyilatkozata arról, hogy nyílt vagy zárt ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester nyújt, a 06-54-712-000 vagy 54/522-056 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tetétlen Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4184 Tetétlen, Kossuth utca 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5897-3/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetői. §         Postai úton, a pályázatnak a Tetétlen Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4184 Tetétlen, Kossuth utca 65. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5897-3/2015, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezetői.

§         Személyesen: Borbélyné Fülöp Hajnalka polgármester , Hajdú-Bihar megye, 4184 Tetétlen, Kossuth utca 65. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, a pályázókat szakmai bizottság meghallgatja, ezt követőn dönt Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a megbízásról. A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. Tetétlen Községi Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Tetétlen Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2015. június 15.

§         Oktatási és Kulturális Közlöny

§         www.tetetlen.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tetetlen.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.06.16.