www.topjob.hu

óvodavezető/intézményvezető


  • GovHU
  • Baranya
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 185 napja lett aktiválva

Gyód és Keszü Intézményfenntartó Társulása

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Gyód-Keszüi Általános Művelődési Központ
-->
óvodavezető/intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7668 Gyód, Fő utca 98.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, költségvetés betartása, munkáltatói jogok gyakorlása, döntéshozatal minden olyan ügyben, melyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, vezető óvodapedagógus,

        óvodavezetői/intézményvzetői - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő vezetői program, fejlesztési elképzelésekkel

        iskolai végzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló iratok

        részletes szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        nyilatkozat, mely szerint a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Schmidt Ferenc nyújt, a 06309691012 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyód és Keszü Intézményfenntartó Társulása címére történő megküldésével (7668 Gyód, Fő utca 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 628/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető/intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Gyód és Keszü Intézményfenntartó Társulása címére történő megküldésével (7668 Gyód, Fő utca 62. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 628/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető/intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot a véleményezési jogkörrel rendelkezők véleményezik, ez után kerül sor a vezetői megbízás odaítéléséről. A pályáztató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Baranya
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre