www.topjob.hu

pályázati (műszaki) referens


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

pályázati (műszaki) referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.szeptember 20-tól 2020. december 31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8360 Keszthely, Fő tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

I/32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladtkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködik az önkormányzat által benyújtott és elnyert hazai és európai uniós támogatású pályázatok sikeres megvalósításában. Irányítja és koordinálja a projektek engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítését és az azokhoz kapcsolódó beruházások kivitelezését. A beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokban történő közreműködés, a beszerzések műszaki támogatása, ajánlati kiírások elkészítésében való részvétel, helyszíni bejárások szervezése, közreműködés a kivitelezők kiválasztásában. A projektek terv szerinti megvalósulásának elérése, beruházások helyszíni nyomon követése különös tekintettel a műszaki tartalomra, költségvetésekre, határidőkre, megrendelői igényekre és érdekekre. Kapcsolattartás a tervezőkkel, külső szakértőkkel, kivitelezőkkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és település-fejlesztési, vidékfejlesztési, felsőfokú szakképesítés,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, műszaki szakterületen belüli további épületgépészeti vagy épületvillamossági szakirányú képesítés,

        európai uniós beruházások megvalósításában műszaki területen szerzett tapasztalat, - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        műszaki ellenőri tevékenység vagy kivitelezői gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A feltételként előírt iskolai végzettséget tanúsító okirat és egyéb végzettségek, bizonyítványok másolata.

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti önéletrajz.

        Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem áll (vagy az arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte).

        A pályázó nyilatkozatai, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró/korlátozó gondnokság alatt, nem áll fenn munkaköri összeférhetetlenség, hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt nem áll, s hozzájárul személyes adatainak pályázati eljárásban történő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető nyújt, a 06-83-505-550 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/78-19/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati (műszaki) referens.         Postai úton, a pályázatnak a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (8360 Keszthely, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/78-19/2018., valamint a munkakör megnevezését: pályázati (műszaki) referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálója: jegyző. A kinevezés hat hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.keszthely.hu - 2018. július 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szigligeti Aladár városüzemeltetési osztályvezető nyújt, a 06-83-505-550-es telefonszámon. 2018. július 16–27. között, az igazgatási szünet időtartama alatt, hétköznapokon 8.00 órától 12.00 óráig tájékoztatás a 06-30-936-7375-ös telefonszámon kérhető az osztályvezetőtől. A pályázat benyújtási határidejének leteltét követően a pályázati eljárásban – legfeljebb az elbírálás időpontjáig az erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozatok kivételével - hiánypótlásra nincs lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre