Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

pályázati ügyintéző


  • A hirdetés 1109 napja lejárt

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
--> Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály

pályázati ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4024 Debrecen, Piac utca 54.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. pontja alapján pénzügyi és számviteli feladatkör.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Végrehajtja a projektekhez kapcsolódó, a támogatási szerződésekben és a vonatkozó jogszabályokban előírt adminisztratív feladatokat. Ellátja a projekt dokumentáció nyilvántartási feladatait, elkészíti a projekt előrehaladási jelentéseket, és változás bejelentéseket. Részt vesz a közreműködő szervezet, az irányító hatóság és az egyéb szervezetek részére adandó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségek ellátásában. Nyomon követi és ellenőrzi a szerződésekben foglalt feladatok ellátását, határidőre való teljesítését, ellenőrzi a kivitelezésben részt vevők által készített különböző jelentéseket, egyéb dokumentumokat.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Egyetem, vagy főiskolai szakirányú végzettség a képesítési előírásoknak megfelelően,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         Szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint; iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak másolata, vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevény; nyilatkozat, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Stumpf Adrienn Ramóna nyújt, a 52/504-155 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HBB/06/02469-1/2015. , valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével (4024 Debrecen, Piac utca 54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HBB/06/02469-1/2015., valamint a munkakör megnevezését: pályázati ügyintéző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül kerülnek elbírálásra. A beérkező pályázatokat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja értékeli. A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A pályázat eredményéről a pályázók írásban értesülnek. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kormánytisztviselő felett a kinevezésre és jogviszony megszüntetésre vonatkozó munkáltatói jogkört a kormánymegbízott, a további munkáltatói jogköröket a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetője gyakorolja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.30.