www.topjob.hu

pedagógiai asszisztens


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Pest
  • Mentés
  • Az álláshirdetés ma lejár

Nagykőrösi Városi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda Hétszínvirág Tagóvoda

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Ifjúság utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása. Minden olyan feladat, amelyet a Köznevelési Törvény, az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás előír.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztens,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ECDL

        Gyermekekkel, gyermekneveléssel töltött 1-3 éves szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó szervező készség, felelősségtudat,

        Kiváló szintű jó szintű szóbeli és írásbeli kifejező készség,

        Kiváló szintű csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai

        Motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné nyújt, a +36305566636 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Városi Óvoda címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 929-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Városi Óvoda címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 929-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton Talamon Attiláné részére a nkbobitaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Talamon Attiláné, Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Döntéshozó a Nagykőrösi Városi Óvoda kinevezési jogkör gyakorlója. A kinevezéskor 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikusan figyelmen kívül hagyását eredményezi. Ha a pályázat benyújtásakor a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány még nem áll rendelkezésre, csatolni kell a kérelmezésére vonatkozó postai feladóvevényt. A Pályázó fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Fenntartó honlapja: www.nagykoros.hu - 2018. június 22.

        Önkormányzati Hírek - 2018. június 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Pest
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre
Hasonló állások
Közbeszerzési Tanácsadó / Referens

Csendes Consulting Zrt.

Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellátandó ...
Budapest, Budapest, Pest


Közbeszerzési Tanácsadó / Referens (ellenőrzés területre)

Csendes Consulting Zrt.

Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellátandó f...
Budapest, Budapest, Pest


Senior Közbeszerzési Tanácsadó / Referens (ellenőrzés területre)

Csendes Consulting Zrt.

Senior Közbeszerzési Tanácsadó / Referens Ellát...
Budapest, Budapest, Pest