www.topjob.hu

pedagógiai asszisztens


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Győr-Moson-Sopron
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 183 napja lett aktiválva

Bartók Óvoda - Győr

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bartók Óvoda - Győr
Bartók Óvoda Vackor Tagóvoda

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Pásztor utca 21.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógiai asszisztensi feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak alapján, az intézményben folyó pedagógiai munka segítése, segítségnyújtás a gyermekek folyamatos ellátásában, felügyeletében, 3 hónapos próbaidővel

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pedagógiai asszisztensi szakképesítés,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Gyermekszerető, jó kommunikációs készség, együttműködési képesség, rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bartók Óvoda - Győr címére történő megküldésével (9023 Győr, Bartók B út 35. c ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV/299/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Bartók Óvoda - Győr címére történő megküldésével (9024 Győr, Balrók Béla utca 35. C ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IV/299/2018, valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton Halász Katalin részére a bartokovi@4gmk.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Halász Katalin, Győr-Moson-Sopron megye, 9024 Győr, Bartók B út 35. c .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyor.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bartokovoda.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 14.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Győr-Moson-Sopron
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre