Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

pénzügyi ellenőrzési referens


  • A hirdetés 529 napja lejárt

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság
--> Államháztartási Iroda

pénzügyi ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Budapest út 4.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, jogi személyiségű társulások, térségi fejlesztési tanácsok és az általuk irányított költségvetési szervek könyvvezetési kötelezettsége, az általuk készített adatszolgáltatások (időközi költségvetési jelentések, időközi mérlegjelentések és az éves költségvetési beszámolók) szabályszerű teljesítése valamint az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálata.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Magyar Államkincstár belső szabályzatai rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 115/B. § (2) bekezdése szerint: a) felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett végzettség vagy: b) felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen, az a) ponttól eltérő alapképzési szakon szerzett végzettség és okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői, vagy ezzel egyenértékű szakképesítés ,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési minősítésű okleveles könyvvizsgálói szakképesítés,

        önkormányzati gazdálkodás/ellenőrzés illetve államháztartási számvitel területen - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        az államháztartás területén alkalmazott könyvviteli informatikai program (ok) ismerete,

        B kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:

        pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        együttműködési készség,

        kiváló vagy jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

        rugalmas, nyitott személyiség,

        problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,

        megbízhatóság,

        elemzőkészség,

        terhelhetőség,

        minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz (mely elérhető a Magyar Államkincstár honlapján: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/

        motivációs levél,

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        az önéletrajzban valamennyi munkaviszonyt, jogviszonyt kérünk taxatíve feltüntetni,

        a meghirdetett munkakör betöltésének a feltétele a 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani,

        az erkölcsi bizonyítványt a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben található TÁJÉKOZTATÓBAN rögzítettek alapján kell igényelni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lohn Mária államháztartási irodavezető vagy Horváthné Németh Erzsébet osztályvezető nyújt, a 06/88-623-955 vagy 06/88-623-936 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VESZ-IG/53-17/2016. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ellenőrzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Budapest út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VESZ-IG/53-17/2016., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ellenőrzési referens.

        Elektronikus úton Somlai Józsefné részére a igazgato.veszprem@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A pályázat benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban részt vevők megismerjék. Tájékoztatjuk, hogy a beküldött pályázati anyagokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint kezeljük. Nyilatkozat alapján az önéletrajzot egy álláspályázati adatbázisban 6 hónapig tároljuk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Államkincstár honlapja - 2016. december 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét, hogy minden mellékletet egy e-mailben csatolva kérünk benyújtani. Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör pontos megnevezését „pénzügyi ellenőrzési referens”. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2016.12.25.