Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

pénzügyi ellenőrzési referens


  • A hirdetés 674 napja lejárt

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság

pénzügyi ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú mellékletének 146. pontja szerinti Önkormányzatok költségvetésével összefüggő ellenőrzési feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Végzi az Igazgatóság illetékességi körébe tartozó helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok és az általuk irányított költségvetési szervek kincstári ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat: az ellenőrzés kiterjed a számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettség, az időközi költségvetési jelentések, időközi mérlegjelentések szabályszerű teljesítése, az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára. Az ellenőrzést adatbekérés útján, illetve szükség szerint a helyszínen, a végrehajtásához szükséges dokumentációk és informatikai rendszerek adatállományainak értékelésével, munkaterv alapján végzi. A vizsgálat eredményéről, megállapításairól és javaslatairól ellenőrzési jelentést készít. Felügyeli és szakmailag segíti az ellenőrzött szerv által készítendő intézkedési terv határidőre történő megküldését és az abban foglalt feladatok határidőben történő végrehajtását. Közreműködik az Igazgatóság éves ellenőrzési tervének összeállításában. Folyamatosan figyeli, és munkája során alkalmazza a kapcsolódó jogszabályokat és azok változásait, elősegíti a jogszabályok, szakmai álláspontok egységes értelmezését és gyakorlati alkalmazását.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részvétel az önkormányzati alrendszer könyvvezetési kötelezettségének szabályszerűségére, az általuk készített időközi költségvetési jelentések, időközi mérlegjelentések és az éves költségvetési beszámolók szabályszerű teljesítésére és megalapozottságára irányuló kincstári ellenőrzésben. Részvétel a kapcsolódó ellenőrzési módszertanok frissítésében, továbbfejlesztésében, és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott egyéb feladatok ellátásában. Részvétel az ellenőrzések előkészítésében, végrehajtásában és folyamatos dokumentálásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) a Magyar Államkincstár belső szabályzatainak rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 115/B. § (2) bekezdésében előírt a) felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen, pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett végzettség, vagy b) felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen az a) ponttól eltérő alapképzési szakon szerzett végzettség és okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel egyenértékű szakképesítés,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Számítógépes felhasználó szintű gyakorlati ismeret (MS Office).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Államháztartási számviteli területen szerzett tapasztalat – legalább 1-3 év szakmai gyakorlat,

        Költségvetési minősítésű okleveles könyvvizsgálói szakképesítés,

        Az államháztartás területén alkalmazott könyvviteli informatikai program (pl.: DOKK, Forrás SQL, CT-EcoSTAT) ismerete.

Elvárt kompetenciák:

        Pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        Kiváló vagy jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

        Együttműködési készség, rugalmas, nyitott személyiség,

        Problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,

        Megbízhatóság, terhelhetőség,

        Szervezőkészség, elemzőkészség, minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság, percizitás),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Kiizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz (mely a Magyar Államkincstár honlapján megtalálható: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/.)

        Motivációs levél,

        Kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolata,

        A pályázó nyilatkozatot adhat pályázati anyagának a Kincstár adatbázisában 6 hónap időtartamig történő tárolásáról, illetve további felhasználásáról. Nyilatkozat hiányában a pályázat elbírálását követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül. A nyilatkozat a pályázat beküldésekor, az elektronikus üzenet részeként is megtehető.

        A meghirdetett munkakör betöltésének feltétele:A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pollerné Miklós Krisztina nyújt, a 92/501-604 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAL-IG/4-12/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ellenőrzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Zala Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Virág Benedek utca 5/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ZAL-IG/4-12/2017., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ellenőrzési referens.

        Elektronikus úton megyei igazgató részére a igazgato.zalaegerszeg@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.allamkincstar.gov.hu - 2017. január 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozatlan időre, illetve teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra szól, 6 hónap próbaidő kikötésével. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik. A jelentkezések elbírálása folyamatosan történik. A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.allamkincstar.gov.hu oldalon is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni. Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.allamkincstar.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.01.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre