Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

pénzügyi ellenőrzési referens


  • A hirdetés 624 napja lejárt

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság
--> Államháztartási Iroda

pénzügyi ellenőrzési referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 1.

Ellátandó feladatok:

- A helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, jogi személyiségű társulások, térségi fejlesztési tanácsok és az általuk irányított költségvetési szervek (továbbiakban: önkormányzatok) által az államháztartás információs rendszerében benyújtott adatszolgáltatások megalapozottságának dokumentumalapú vizsgálata helyszínen, illetve az igazgatóságon. A hiányosságok feltárásával javaslatok megfogalmazása az érintett önkormányzatokra vonatkozóan annak érdekében, hogy az éves beszámoló lényeges, a valós összképet torzító hibá(ka)t ne tartalmazzon.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzatok könyvvezetési kötelezettsége, az általuk készített adatszolgáltatások (időközi költségvetési jelentések, időközi mérlegjelentések és az éves költségvetési beszámolók) szabályszerű teljesítése, valamint az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálata.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , a(z) Magyar Államkincstár szabályzatai rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, vagy az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 115/B. § (2) bekezdése szerint: a) felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen pénzügy és számvitel alapképzési szakon szerzett végzettség vagy b) felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területen az a) ponttól eltérő alapképzési szakon szerzett végzettség és okleveles könyvvizsgálói vagy mérlegképes könyvelői vagy ezzel egyenértékű szakképesítés,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        költségvetési minősítésű okleveles könyvvizsgálói szakképesítés,

        önkormányzati gazdálkodás/ellenőrzés illetve államháztartási számvitel területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        az államháztartás területén alkalmazott könyvviteli informatikai program (ok) ismerete

        B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

        pontos, precíz, önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        együttműködési készség,

        kiváló vagy jó írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,

        rugalmas, nyitott személyiség,

        problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,

        megbízhatóság,

        elemzőkészség,

        terhelhetőség,

        minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Kizárólag a 45/2012. (III. 20.) Korm. rend. 1. sz. melléklete szerinti fényképes szakmai önéletrajz (mely elérhető a Magyar Államkincstár honlapján: http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/

        Az önéletrajzban valamennyi munkaviszonyt, jogviszonyt kérünk taxatíve feltüntetni.

        Motivációs levél.

        Kizárólag a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.

        Nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány másolata.

        A pályázó nyilatkozatot adhat pályázati anyagának a Kincstár adatbázisában 6 hónap időtartamig történő tárolásáról, illetve további felhasználásáról. Nyilatkozat hiányában a pályázat elbírálását követően a pályázati anyag megsemmisítésre kerül. A nyilatkozat a pályázat beküldésekor, az elektronikus üzenet részeként is megtehető.

        A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (1) és (3) bekezdésének való megfelelést igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, melyet legkésőbb a jogviszony-létesítésekor eredeti példányban be kell nyújtani.

        Az erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatban további részleteket a Magyar Államkincstár honlapján a http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allashirdetes_/2854/ ismertetett „Útmutató hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez” menüben olvashat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lohn Mária államháztartási irodavezető vagy Horváthné Németh Erzsébet osztályvezető nyújt, a 06/88-623-955 vagy 06/88-623-936 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VESZ-IG/64-2/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ellenőrzési referens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Brusznyai Árpád utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VESZ-IG/64-2/2017., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ellenőrzési referens.

        Elektronikus úton Somlai Józsefné részére a igazgato.veszprem@allamkincstar.gov.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezés 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhetik. Tájékoztatjuk, hogy a beküldött pályázati anyagokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. § (1) bekezdése szerint kezeljük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Államkincstár honlapja - 2017. március 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a VESZ-IG/64-2/2017. iktatószám és a munkakör pontos megnevezését „pénzügyi ellenőrzési referens”. Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét, hogy minden mellékletet egy e-mailben csatolva kérünk benyújtani. A pályázati felhívás közzétételre került a Magyar Államkincstár honlapján is. Amennyiben a pályázati felhívások szövegében eltérés található, a Magyar Államkincstár honlapján közzétett pályázati kiírás szövegét kell irányadónak tekinteni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Veszprém
Veszprém
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.03.14.
Iratkozzon fel állásértesítőre