Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

pénzügyi- és adóiroda vezető


  • A hirdetés 1096 napja lejárt

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal

pénzügyi- és adóiroda vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet I/16. Pénzügyi igazgatási feladatok és a II/2. Gazdálkodással kapcsolatos feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezeti feladatainak, a Pénzügyi- és Adóiroda munkájának irányítása, koordinálása, vezetése, az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása, könyvelés irányítása, önkormányzati intézményekkel való kapcsolattartás, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási kötelezettség teljesítése. Az önkormányzati vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok ellátása. Pénzügyi, számviteli rend betartása. Testületi előterjesztések, éves, féléves, háromnegyed éves beszámolók, éves költségvetés, tervkoncepció önálló előkészítése, előirányzatok módosítása, szabályzatok készítése.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Pénzügyi- és Adóiroda

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 9

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Felsőfokú képesítés, a 29/2012.(III.7.) Korm.rend. 1.sz.mell. I/16. pont Pénzügyi igazgatási feladatok I. bes. osztály és a II/2. pont Gazdálkodással kapcs. feladatok I. bes. osztálya alatt, valamint a 368/2011. (XII.31.) Korm.rend 12. §-ban előírt képesítés.,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         önkormányzatnál vagy önkormányzati költségvetési szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         vezetői gyakorlat, közigazgatási alapvizsga és szakvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás, részletes szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rend. 8. § szerint, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, könyvviteli szolgáltatásra jogosító engedély másolata, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, összeférhetetlenségi nyilatkozat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 84-87. § alapján.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző nyújt, a 06/75/541-550/162 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1613/2015 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi- és adóiroda vezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1613/2015, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi- és adóiroda vezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. A munkakör 6 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.dunafoldvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.02.