Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Pénzügyi és számviteli ügyintéző


  • A hirdetés 995 napja lejárt

Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi és számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli ügyintéző feladatkörrel kapcsolatos feladatok I. vagy II. besorolási osztályban

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljes körűen ellátja Bogyiszló Község Önkormányzata, a Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a Bogyiszlói Cigány Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat. Ennek megfelelően elsősorban ellátja a költségvetés és beszámoló készítéséval kapcsolatos feladatokat, koordinálja az intézményi költségvetések felülvizsgálatát és egyeztetését, azt adminisztrálja, az egyeztetés eredménye alapján összeállítja az önkormányzati költségvetésről szóló önkormányzati rendelet tervezetét; eleget tesz a Magyar Államkincstár területileg illetékes szerve felé történő jelentési kötelezettségének.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogálláésra, az illetmény megállapítására és juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő - testületének önkormányzati rendelete 25/2013. (XI.15) illetve Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő - testületének önkormányzati rendelete 15/2013. (XI.15) az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokró, illetve a Bogyiszlói Önkormányzati Hivatal Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók továbbá az illetmény a felek megállapodását is képezheti. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola,

§         Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         Felsőoktatásban szerzett végzettség és emellett okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Egyetem,

§         Közigazgatásban szerzett legalább 5 éves hasonló munkakörben végzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         EPER számviteli program ismerete

§         Ha a pályázó rendelkezik a Nemzetgazdasági Minisztérium könyviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételérő szóló igazolvánnyal

§         B kategóriás jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű Probléma megoldó készség,

§         Jó szintű Kommunikációs készség,

§         Jó szintű Önálló munkavégzésési képesség,

§         Jó szintű Terhelhetőség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. sz. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 5. sz. mellékletére.

§         A képesítést igazoló okirat másolata

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérésének igazolása, hogy a pályázó a pályázata benyújtásáig az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte.

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul

§         Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettség vállalásáról

§         A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességét kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt a közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Adrienn jegyző nyújt, a 74/540-157 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 03-1550/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi és számviteli ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 03-1550/2015, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi és számviteli ügyintéző.

§         Elektronikus úton Ádám Szabolcs munkaügyi referens részére részére a munkaugy@bogyiszlo.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Ádám Szabolcs munkaügyi referens részére, Tolna megye, 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 28. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt a kiválasztott pályázók személyes meghallgatását követően. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenségének jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Bogyiszló Község Önkormányzatának honlapján - 2015. július 9.

§         Tolnai Népújság - 2015. július 13.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bogyiszlo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. július 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Tolna
Tolna
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.07.16.