Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

pénzügyi, gazdálkodási ügyintéző


  • A hirdetés 1206 napja lejárt

Tarján Község Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tarjáni Polgármesteri Hivatal

pénzügyi, gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2831 Tarján, Rákóczi Ferenc út 39.

Ellátandó feladatok:

Pénzügyi igazgatás és gazdálkodással kapcsolatos feladatok - 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet I/16. és II/2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Áht. rendje szerinti költségvetési számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és főkönyvi könyvelési feladatok végrehajtása, gazdasági események kontírozása, analitikus nyilvántartások vezetése, leltározási és selejtezési feladatok elvégzése, kötelezettségvállalás- és előirányzat-nyilvántartás vezetése, házipénztár kezelése (EPER program használata). Normatív támogatások nyilvántartásában, elszámolásában közreműködés. Magyar Államkincstár részére adatszolgáltatások elkészítése. Képviselő-testület részére pénzügyi, gazdálkodási tárgyú előterjesztések (költségvetési rendelet, zárszámadás) készítése, döntések előkészítése és végrehajtása. Banki feladatok és a hozzá kapcsolódó gazdasági adminisztratív feladatok ellátása. Önkormányzat mérlegének elkészítése, mérlegsorainak alátámasztása. Pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása (igénylés, elszámolás, beszámoló készítése). Statisztikai jelentések, havi jelentések és éves beszámolók előkészítése, feldolgozása. Befektetett eszközökhöz kapcsolódó elszámolások könyvelése. Alapító okiratokkal és törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos adminisztratív feladatok. Munkaügyi és alkalmazási adatok rögzítése a KIR3 program használatával. Béren kívüli juttatások (cafeteria) igénylésének intézése, nyilvántartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Középiskola/gimnázium, középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: gazdasági elemző- és szakstatisztikai ügyintéző, banki ügyintéző, számítógép-kezelői és számítástechnikai szoftverüzemeltetői szakképesítés; középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés vagy középiskolai végzettség és az OKJ szerint: pénzügyi-számviteli szakképesítés, gazdasági elemző és szakstatisztikus ügyintéző, banki ügyintéző szakképesítés.,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         6 hónap próbaidő vállalása,

§         önkormányzatnál vagy költségvetési szervnél szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         költségvetési, pénzügyi, számviteli munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

§         államháztartási mérlegképes könyvelői regisztráció,

§         közigazgatási alapvizsga.

Elvárt kompetenciák:

§         önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség,

§         jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

§         csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés,

§         stressztűrő képesség,

§         lojalitás,

§         magas fokú, önálló munkavégzésre való képesség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         fényképpel ellátott szakmai önéletrajz - 45/2012. (III. 20.) Korm. r. 1. mell.

§         motivációs levél

§         végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok egyszerű másolata

§         előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló szelvény, vagy nyilatkozat a bizonyítvány haladéktalan megkéréséről

§         nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

§         nyilatkozat a pályázat tartalmának megismeréséhez és a személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról

§         nyilatkozat az összeférhetetlenségről

§         nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dics Mária nyújt, a 06-34/372-613/113 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tarjáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2831 Tarján, Rákóczi Ferenc út 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 249/2015. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi, gazdálkodási ügyintéző. §         Postai úton, a pályázatnak a Tarjáni Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2831 Tarján, Rákóczi Ferenc út 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 249/2015., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi, gazdálkodási ügyintéző.

vagy

§         Elektronikus úton Dics Mária részére a polghiv.tarjan@t-online.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

§         Személyesen: Dics Mária, Komárom-Esztergom megye, 2831 Tarján, Rákóczi Ferenc út 39. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Csak és kizárólag a kiírásnak megfelelő pályázatok kerülnek elbírálásra. A kiírásnak meg nem felelő pályázatok nem kerülnek értékelésre. Pályázó személyes meghallgatása esetén a kiíró a pályázóval telefonon egyeztet időpontot. A pályázatokat a munkáltatói jogkört gyakorló jegyző bírálja el és dönt a polgármester egyetértése mellett. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázók írásos értesíté

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.tarjan.hu - 2015. február 4.

§         Tarjáni Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2015. február 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyertes pályázó 6 hónap próbaidő kikötése mellett határozatlan időre kerül kinevezésre. Amit ajánlunk: a 2011. évi CXCIX. törvény előírásai szerint megállapított illetményt; béren kívüli juttatást cafeteria keretében; szakmai továbbképzéseken való részvételi lehetőséget.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Komárom-Esztergom
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.02.18.