Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

Pénzügyi-gazdasági vezető


  • A hirdetés 567 napja lejárt

Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet


--> Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi-gazdasági vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. szeptember 30. –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. szeptember 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I.-es besorolásban

Ellátandó feladatok:

A gazdasági vezető feladata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-ban meghatározott feladatok ellátása. A pénzügyi csoport munkájának szervezése, irányítása. A Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzá tartozó költségvetési szervek költségvetéseinek kidolgozása, elkészítése a képviselő-testület elé terjesztése. Az önkormányzat előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, a könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása. A vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos pénzügyi feladatok ellátása; a kötelezettségvállalások ellenjegyzése. Állami támogatások igénylése, módosítása, beszámolók elkészítése; részvétel a pályázatok kidolgozásában; belső kontrollfolyamatok működtetése, fejlesztése; kapcsolattartás a belső ellenőrzéssel, számlavezető pénzintézettel, államkincstárral; költségvetés végrehajtásának, valamint az önkormányzat likviditási helyzetének folyamatos figyelemmel kísérése. A Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésein való részvétel, elemi költségvetés és a költségvetési beszámolók elkészítése, ellenőrzése. Felel a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért. Az ASP szakrendszereinek kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Gazdasági vezetői feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés szerinti felsőfokú végzettség: a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy b) gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél szerzett legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal, valamint mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettséggel kell rendelkeznie.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Erkölcsi bizonyítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete,

        Helyben lakás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. § 1. melléklet szerinti formátumban,

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Csősz Péter jegyző nyújt, a +36-52/208-001/11 vagy a +36-30/286-9062 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2920/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-gazdasági vezető.         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2920/2017, valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi-gazdasági vezető.

vagy

        Elektronikus úton Dr. Csősz Péter részére a titkarsag@nyirabrany.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: Nyírábrányi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálata, Hajdú-Bihar megye, 4264 Nyírábrány, Ábrányi Kornél tér 6. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A benyújtott dokumentumok és a meghallgatáson tapasztaltak alapján a kiválasztásról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt. Az eredménytelenül pályázókat írásban értesítjük. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa vagy a pályázatot visszavonja. A kinevezéskor a munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nyírábrány nagyközség honlapja - 2017. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyirabrany.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.05.11.
Iratkozzon fel állásértesítőre