www.topjob.hu

Pénzügyi osztályvezető


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 180 napja lett aktiválva

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Pénzügyi osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8999 Zalalövő, Szabadság tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. számú melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztály, kiemelt bérezés

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az államháztartás rendje szerinti költségvetési számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvelési feladatok végrehajtása, gazdasági események kontírozása, analitikus nyilvántartások vezetése, közreműködés a leltározási feladatok elvégzésében, kötelezettségvállalás nyilvántartás vezetése, a Magyar Államkincstár részére adatszolgáltatások elkészítése. Közreműködés az önkormányzat költségvetési rendeletének előkészítésében, annak módosításában. A képviselő-testület részére előterjesztendő beszámolók, zárszámadás elkészítése. Költségvetési rendelet, képviselő-testületi ülések pénzügyi döntéseinek végrehajtása, egyéb pénzügyi, nyilvántartási feladatok. Költségvetési előirányzatok nyilvántartása. Banki feladatok és a hozzá kapcsolódó gazdasági adminisztratív feladatok ellátása. Önkormányzat mérlegének elkészítése, mérleg sorainak alátámasztása. Pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása. Statisztikai jelentések, havi jelentések és éves beszámolók előkészítése, feldolgozása a KGR-rendszerben.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Egyetem, főiskola: Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés.

        Költségvetési szervnél szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeret.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Mérlegképes könyvelői végzettség,

        ASP Gazdálkodási szakrendszer ismerete,

        Közigazgatási alap-, illetve szakvizsga megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz,

        iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok) másolata,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak megérkezéséig, az igénylést igazoló postai feladóvevény másolata,

        pályázó nyilatkozata arról, hogy: a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

        nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan,

        nyilatkozat a Kttv. 84. §-a szerinti együttalkalmazási tilalomról és összeférhetetlenségről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vigh-Tardi Valéria jegyző nyújt, a +36-20/984-4679 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője címére történő megküldésével (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1ZL/2729-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője címére történő megküldésével (8999 Zalalövő, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1ZL/2729-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi osztályvezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról a Zalalövői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője dönt, a polgármester egyetértésével. A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására is sor kerül. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötéssel jön létre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zalalövő Város honlapja, Zalalövő Város Önkormányzat facebook oldala - 2018. július 16.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zalalovo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.20.
Iratkozzon fel állásértesítőre