Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

pénzügyi osztályvezető


  • A hirdetés 1062 napja lejárt

Debreceni Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Debreceni Egyetem Kancellária Közgazdasági Igazgatóság Pénzügyi és Adóügyi Főosztály Pénzügyi Osztály
-->
pénzügyi osztályvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2015. július 01 - 2018. június 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4028 Debrecen, Kassai út 26.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pénzügyi osztály munkájának szervezése, irányítása, koordinálása. Az osztály dolgozói feladatainak koordinálása, felügyelete. Feladat- és határkörét részletesen az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képző Kancellária Ügyrendje határozza meg. A Pénzügyi Osztály munkájának szervezése, irányítása a dolgozók feladatainak koordinálása, felügyelete. A Debreceni Egyetem államháztartási és belső költségvetésének és beszámolójának elkészítésében való közreműködés. Kincstári és főkönyvi egyezőség folyamatos biztosítása. Banki átutalások és egyéb bizonylatok ellenjegyzése. MÁK szabályzatok folyamatos figyelemmel kísérése, szükséges intézkedésekre javaslat tétel. Az osztály feladatkörébe tartozó adatszolgáltatások, havi és eseti kimutatások, elemzések készítése. A feladatköréhez kapcsolódó jogszabályi változások nyomon követése, az egyetemi alkalmazásra vonatkozóan javaslat kidolgozása. Szakterületén részvétel a Kancellária döntés-előkészítő és döntéshozó munkájában. Feladatait a pénzügyi és adóügyi főosztályvezető közvetlen irányítása mellett végzi.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Egyetem, szakirányú végzettség,

§         vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll

§         magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

§         büntetlen előélet

§         cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         költségvetési intézményben szerzett vezetői tapasztalat

§         SAP rendszer ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         a pályázatnak tartalmazni kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, szakmai munkáját

§         végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolta

§         nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul

§         minden olyan dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart

§         a pályázatokat az egyetem kancellárjának címezve egy példányban kérjük benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével ( 4028 Debrecen Kassai út 26. Kancellária, . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1005/2015. , valamint a beosztás megnevezését: pénzügyi osztályvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Egyetem tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RH/1005/2015., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi osztályvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A vonatkozó hatályos jogszabályok és a Debreceni Egyetem belső szabályzatinak megfelelően rangsorolást követően a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.nki.gov.hu, www.unideb.hu - 2015. április 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Hajdú-Bihar
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.04.25.