Az álláshirdetés lejárt.
Aktuális állást talál az aktív állásajánlatok között: új keresés indítása itt
www.topjob.hu

pénzügyi osztályvezető


  • A hirdetés 1069 napja lejárt

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal

pénzügyi osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont I. besorolási osztályba tartozó pénzügyi és számviteli feladatkör.

Ellátandó feladatok:

Ellátja az önkormányzat gazdasági szervezetének vezetését, az önkormányzat költségvetési előirányzat tervezési és gazdálkodási, pénzügyi, beszámolási és könyvvezetési, a jogszabályban előírt feladatait.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Döntésre előkészíti az éves költségvetési rendelet-tervezetet, költségvetés módosítását, a vagyonmérleget, elkészíti a havi pénzforgalmi jelentést, éves beszámolót, irányítja a pályázatok pénzügyi elszámolásait, a pályázati eszközök lehívását, ellenőrzi a bizonylati renddel, fegyelemmel, a könyveléssel, a pénztár és pénzkezeléssel, a leltározással, az adóigazgatási ügyekkel, kapcsolatos feladatok ellátását. Szervezi, irányítja, ellenőrzi a pénzügyi csoport munkáját. Előterjesztéseket készít a képviselő-testület, valamint a bizottságok részére.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

pénzügyi csoport

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 6 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. I. besorolási osztályhoz előírt végzettség, és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12.§-ban a gazdasági vezetőre előírt szakirányú képesítés.,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Önkormányzati gazdálkodás területén szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű precizitás, pontosság, munkabírás,

§         Jó szintű szervezőkészség, kommunikációs képesség, együttműködési készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajz

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai

§         nyilatkozat hogy a pályázati dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik

§         nyilatkozat, hogy vállalja, a vagyon-nyilatkozattételi eljárás lefolytatását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kormányos László jegyző nyújt, a +3668/440-000/112 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 203/2015/müi , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi osztályvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5666 Medgyesegyháza, Kossuth Lajos tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 203/2015/müi, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi osztályvezető.

és

§         Személyesen: dr. Kormányos László jegyző, Békés megye, 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokkal kapcsolatban a polgármester egyetértésével a jegyző dönt, a döntéshozó fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. Kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Medgyesegyháza Város Honlapja - 2015. május 2.

§         Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2015. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.medgyesegyhaza.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. május 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Békés
Békés
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2015.05.03.