www.topjob.hu

pénzügyi referens


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Zala
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 179 napja lett aktiválva

Zalaegerszegi Tankerületi Központ

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Zalaegerszegi Tankerületi Központ
--> Gazdálkodási és Üzemeltetési Főosztály

pénzügyi referens

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020.06.30 –ig tartó kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. számú melléklet 47. pontja alapján: gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Eszköz könyvelési feladatok ellátása, selejtezéssel és leltározással kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, államháztartási vagy vállalkozási mérlegképes könyvelői szakképesítés,

        Pénzügyi és gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, közgazdasági vagy számviteli felsőoktatásban szerzett szakképesítés

        Költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        FORRÁS-SQL rendszer felhasználói szintű ismerete és alkalmazása - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012. (II.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        Motivációs levél

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata vagy annak igénylését igazoló feladóvevény másolata. Az erkölcsi bizonyítványnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó büntetlen előéletű, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 39. § (1) bek. c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntető eljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Katalin gazdasági igazgatóhelyettes nyújt, a +3692795224 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/184/00819-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi referens.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/184/00819-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi referens.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl benyújtott pályázatok nem vehetők figyelembe. A benyújtott pályázat akkor tekinthető érvényesnek, ha a pályázati kiírásban szereplő tartalmi és formai követelményeknek megfelel. A pályázat kiírója a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A véleményezési eljárás után a tankerületi igazgató dönt az álláshely betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

6 hónap próbaidő. A pályázat benyújtásának határideje megegyezik a postára adás dátumával.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Zala
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2018.07.21.
Iratkozzon fel állásértesítőre