www.topjob.hu

pénzügyi-számviteli ügyintéző


  • Company_icon GovHU
  • Location_icon Borsod-Abaúj-Zemplén
  • Mentés
  • Az álláshirdetés 330 napja lett aktiválva

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

pénzügyi-számviteli ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3458 Tiszakeszi, Községháza utca 46. .

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az önkormányzat és intézményei költségvetésének tervezése, előirányzat módosítással kapcsolatos feladatok ellátása, költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése. Az elemi költségvetés összeállítása, az intézményfinanszírozási feladatok összehangolása. Közreműködés a könyvelési feladatok ellátásában. Adatszolgáltatás a tervezési, beszámolási feladatokhoz, a normatív támogatások igényléséhez és elszámolásához. Pénzforgalmi és mérlegjelentések elkészítése. Számlázás, banki utalások, pénzügyi elszámolások bonyolítása. Projektekhez kapcsolódó pénzügyi ügyintézés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi, számviteli feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú mellékelt 19. pontjában meghatározott szakirányú végzettség,

        pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, a 29/2012. III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. pontjában meghatározott szakirányú végzettség,

        önkormányzati pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői végzettség

        A KGR, az e-adat, az önegm, valamint az ebr42 államháztartási adatszolgáltatási programok ismerete

        közigazgatási alap-, illetve szakvizsga

        ASP Gazdálkodási szakrendszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

        önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal

        képesítést igazoló okirat (okiratok) másolata,

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági erkölcsi bizonyítvány a 2011. évi CXCIX. tv. 42.§ (1) és (3) bekezdései alapján,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kruj Tímea jegyző nyújt, a 06-49/356802 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3458 Tiszakeszi, Községháza utca 46. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1898/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszakeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (3458 Tiszakeszi, Községháza út 46. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1898/2017. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi-számviteli ügyintéző.

        Személyesen: Kruj Tímea jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3458 Tiszakeszi, Községháza utca 46. . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszakeszi Község Önkormányzatának honlapja (www.tiszakeszi.hu) - 2017. július 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató alkalmazás esetén 3 havi próbaidőt köt ki. A munkáltató a munkavállaló részére szükség esetén szolgálati lakást biztosít. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Helyek Borsod-Abaúj-Zemplén
Kategória Közigazgatás / Államigazgatás
Aktiválás időpontja 2017.07.30.